Podręczniki

Tytuł: New English Adventure

Autor: klasa I

Wydawnictwo: Macmillan

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Przedmiot: Język angielski

Nauczyciel: Milena Kranc

Klasy: I