Świetlica szkolna

 ŚWIETLICA  W NASZEJ SZKOLE TO MIEJSCE GDZIE MOŻESZ MIŁO SPEDZIĆ CZAS !!!!!!


Świetlica wspiera szkołę w działaniach opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych opierając się na aktywnych metodach pracy. Oferuje różnorodne formy zajęć  dostosowane  do możliwości, oczekiwań oraz potrzeb dzieci i rodziców.


GODZINY PRACY ŚWIETLICY

 

PONIEDZIAŁEK 1130 - 1400
WTOREK 1130 - 1400
ŚRODA 1130 - 1400
CZWARTEK 1200 - 1500
PIĄTEK 1130 - 1400

 

NAUCZYCIEL ŚWIETLICY- p. Agnieszka Śmigiel

 

Działalność świetlicy prowadzona jest w oparciu o plan pracy. Naczelnym jej celem jest opieka, wychowanie, pomocy w nauce dzieciom oraz stworzenie odpowiednich warunków do nauki i rekreacji. Dzieci korzystające ze świetlicy biorą udział w zajęciach, których tematykę nauczyciel układa biorąc pod uwagę działalność:

  • dydaktyczną,
  • plastyczno- techniczną,
  • muzyczną,
  • sportową,
  • czytelniczą

W trakcie pobytu w świetlicy dzieci mają możliwość czynnego wypoczynku, poszerzania wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań.

Ze świetlicy korzystają uczniowie  klasy 0, II, III oraz starsi uczniowie, którzy oczekują na autobus szkolny. Łącznie zapisano 25 uczniów. Świetlica mieści się w Sali nr 17, która zaopatrzona jest w liczne gry, zabawki, sprzęt rekreacyjny i audiowizualny. W świetlicy uczniowie maja możliwość odrabiania prac domowych, wyrównywania braków  wiedzy korzystając z pomocy nauczyciela.