Nasze Akcje !!!

 SPRZĄTANIE ŚWIATA


      Wzorem lat ubiegłych, tak i w tym roku, w naszej szkole odbyła się akcja „Sprzątania Świata”, której koordynatorem było SKE „ Ekoludek”.W dniu 14 września odbył się okolicznościowy apel pt: ŚMIECI TO NIE ZABAWA ALE POWAŻNA SPRAWA” przypominający uczniom o  tematyce tegorocznej akcji, która  przebiegała  pod hasłem  „Nie ma smieci- są surowce”. W ramach akcji członkowie SKE „Ekoludek” ogłosili konkurs plastyczno-ekologiczny na plakat promujący segregację odpadów  oraz przeprowadzili ankietę pt: „Segreguję odpady”, której celem było podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej.

W piątek tj.15 września uczniowie wszystkich klas wraz z nauczycielami  wybrali się w rejon naszej szkoły by pozbierać zalegające śmieci. Wszyscy, wyposażeni w worki i rękawiczki  wyruszyli w teren. Efektem naszych działań było napełnienie 4 worków róznorodnymi odpadami. 

Pamiętajcie! Udział w akcji to tylko "kropelka" naszych działań. O środowisko należy dbać przez cały rok !!!

Opiekun SKE " Ekoludek : Anna Grube

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym i zachęcamy do ciągłego dbania o swoje otoczenie.

Pamiętajcie! Udział w akcji to tylko "kropelka" naszych działań. O środowisko należy dbać przez cały rok !!!


Święto Drzewa

 

 Nasza szkoła już po raz XV przystąpiła do programu edukacyjno – ekologicznego „Święto drzewa”, który poświęcony jest sadzeniu i ochronie drzew oraz popularyzacji znaczenia drzew w biosferze. Organizatorami tego przedsięwzięcia było SKE  „ Ekoludek”, a do akcji przystąpiły dzieci z całej placówki.W tym roku hasłem przewodnim było "Drzewo- przyjaciel".

W ramach akcji członkowie SKE” Ekoludek” przygotowali okolicznościową gazetkę i apel propagujący realizację programu. Na godzinach wychowawczych rozmawialiśmy o znaczeniu i ochronie drzew.    W dniu 10 października odbył się apel pt.: „Drzewo moim przyjacielem”. Członkowie SKE „ Ekoludek” przypomnieli  o roli drzewa w środowisku i życiu człowieka. Na koniec apelu, każdej klasie wręczono „Prośbę drzew” do wyeksponowania na gazetce klasowej. Ekoludki również edukowały rodziców i społeczność lokalną. W tym celu przygotowały artykuł  „ Drzewo moim przyjacielem”. Na zajęciach kółka odwiedziliśmy nasze drzewa, te którymi postanowiliśmy się opiekować oraz te, które posadziliśmy w zeszłym i poprzednich działaniach ekologicznych.  Na zajęciach kółka odwiedziliśmy nasze drzewa, te którymi postanowiliśmy się opiekować oraz te, które posadziliśmy w zeszłym i poprzednich działaniach ekologicznych.

 Drzewa i lasy chronią nas przed najgorszymi skutkami zmieniającego się klimatu. Dają życie, cień i  poczucie trwania. Rozpościerają nad nami niewidoczny baldachim opieki. Pamiętajcie – drzewa to nasi przyjaciele!!!

      Ekoludki!!!

 

 Dnia Ziemi !!!

 W b.r. szkolnym obchodziliśmy „Dzień Ziemi”. W tym roku tematem przewodnim obchodów Dnia Ziemi jest walka z zanieczyszczeniem planety plastikowymi odpadami. W ramach inicjatywy uczniowie wykonywali plakaty o tematyce ekologicznej, przygotowali gazetkę tematyczną, a na zajęciach z wychowawcą zapoznali się z prezentacją multimedialną „Nasza Ziemia”. W dniu 18 maja  SKE „Ekoludek”  przygotowało apel pt: „Zmieniamy swoje nawyki!”w czasie którego  mali ekolodzy uczyli wszystkich zebranych  jak dbać o Naszą Matkę Ziemię i jak rozsądnie wykorzystywać jej zasoby. (zapraszamy do galerii) .
Na koniec ekologicznego święta opiekunka koła p. Anna Grube ogłosiła wyniki i wręczyła nagrody za konkursy o tematyce ekologicznej: „Nasi skrzydlaci przyjaciele”, Akcję „ Pomagamy zwierzętom w okresie zimy”, za plakat „ Ziemię mamy tylko jedną”.

 

Planeta Ziemia jest naszym największym dobrem. Cały świat jest domem dla wszystkich ludzi, więc wszyscy powinniśmy dbać o to, żeby był piękny. Rok w rok niezmiernie bogata przyroda staje się uboższa. Niektóre gatunki roślin i zwierząt możemy dzisiaj podziwiać już tylko na obrazkach. Wielu gatunkom grozi wyginięcie. Jest to następstwem nieprzemyślanych działań człowieka. Okazuje się, że zniszczenia dokonane w przyrodzie przez człowieka zaczynają zagrażać samemu człowiekowi. Pragniemy mieć swój udział w ochronie środowiska, w którym żyjemy. Jesteśmy jego częścią i chroniąc je przed zagładą, gwarantujemy sobie lepsze zdrowie, a nawet życie. Kochamy naszą Ziemię, na której rośniemy i która nas żywi.

 

    Ekoludki!!!