Zarys historii

 

 

 

 

3 IX 1962r. odbyło się uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej w Brzeziu, która powstała jako „Pomnik Tysiąclecia”. Kierownikiem szkoły w tym czasie była pani Maria Zygałło, która piastowała to stanowisko w latach 1955 – 1972.  Do szkoły uczęszczało wówczas 274 uczniów i pracowało 7 nauczycieli. Wraz z dziećmi z okolicznych wiosek do szkoły uczęszczali wychowankowie Państwowego Domu Dziecka w Brzeziu.

Historia Szkoły Podstawowej w Brzeziu sięga odleglejszych czasów. Obecny patron przyczynił się do powstania pierwszej 3 - oddziałowej szkoły na terenie Brzezia. W okresie powojennym do roku 1953 kierownikiem szkoły był Mikołaj Pilich. Od 1953 do 1955 roku szkołą kierował Kazimierz Małkiewicz. Szkoła zmieniała się wraz z reformą edukacji. Wówczas nauczyciele również dbali o wszechstronny rozwój uczniów. W szkole działały koła zainteresowań tj. żywego słowa, techniczne, fotograficzne oraz PCK i SKS.