Kalendarz Ekologów !

NAJWAŻNIEJSZE DNI

DLA EKOLOGÓW

 

16 września    Międzynarodowy Dzień Ochrony

                       Warstwy Ozonowej

18 września    Międzynarodowy Dzień Geologa

27 września    Światowy dzień Turystyki

Wrzesień        Sprzątanie Świata Polska

Wrzesień/       Dni Ochrony Ptaków

Październik

Październik    Dni Ochrony Przyrody

Październik    Miesiąc Dobroci  Dla Zwierząt

4-11                Światowy Tydzień Zwierząt

października

14                    Międzynarodowy Dzień Zmniejszania

października   Skutków Klęsk Żywiołowych

3-4 listopada  Światowy Dzień Bez Papierosa

22 marca        Światowy Dzień Wody

23 marca        Światowy Dzień Meteorologii

1-7 kwietnia   Tydzień Czystości Wód

22 kwietnia    Dzień Ziemi

31 maja          Dzień  Bez Papierosa

1 czerwca       Dzień Lasu i Zadrzewień

5 czerwca       Światowy Dzień Ochrony Środowiska

6 czerwca       Dzień Bez Samochodu