O Patronie

 

 

 

 


Leopold Julian Kronenberg urodził się 27 lipca 1849r. w Warszawie, a zmarł 23 lutego 1937r. w Brzeziu. 

Otrzymał staranne i gruntowne wykształcenie. W roku 1886 rozpoczął studia prawnicze w Szkole Głównej w Warszawie. Do 1926r. był prezesem Banku Handlowego. Wspierał rozwój nauki i sztuki. Zakupione włości na Kujawach systematycznie unowocześniał.

W roku 1898 otrzymał tytuł barona cesarstwa rosyjskiego. Kronenberg przyczynił się do otwarcia w Warszawie Instytutu Politechnicznego, odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza, a także do budowy gmachu Filharmonii Warszawskiej.

Mając 35 lat ożenił się z Józefiną Reszke.Z małżeństwa tego przyszło na świat dwoje dzieci: Józefina Róża i Leopold Jan.

        Po wybuchu I wojny światowej Kronenberg udał się do Petersburga i przebywał tam do 1918r. Po zakończeniu wojny wycofał się z czynnego życia publicznego i osiadł na swoich dobrach na Kujawach. W pałacu w Brzeziu mieszkał aż do śmierci.

               Dzień przed śmiercią podjął decyzję o zmianie wyznania z ewangelickiego na katolickie