Samorząd Uczniowski

 

          Gdy potrzebujesz pomocy

             Nie myśl o tym przez pół nocy. 

             W Samorządzie pomożemy

            Każdy problem rozwiążemy.

 

 

Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący- Kacper Zieliński

Zastępca przewodniczącego- Natalia Domowicz

Sekretarz- Julia Ryniecka

Skarbnik- Marta Kaczalska

 

  

Opiekunowie: p. Milena Kranc, p. Anna Reszyc


 

 

Skład sekcji S.U.

plastyczna: Aleksandra Koss, Lena Gurczyńska, Aleksandra Rzepińska,Weronika Żywiczka, Zofia Ziółkowska

porządkowa: Kacper Zieliński, Kacper Ujazdowski, Sandra Walczak, Jessica Gębka, Natalia Domowicz

kulturalno- rozrywkowa: Ksawery Jakubczak, Wiktoria Łypek, Julia Zielińska, Wiktoria Komorowska, Julia Ryniecka

ekologiczna: Marta Kaczalska, Amelia Kosmalska, Martyna Kobus, Wiktoria Browarska, Weronika Białecka

 

 

Nowo wybranemu Samorządowi Uczniowskiemu gratulujemy oraz życzymy powodzenia, wielu pomysłów i wytrwałości w pracy na rzecz naszej szkoły.

 

 

 

NASZE AKCJE

„NASI NAJLEPSI”

Na tablicy S. U. po I i na koniec II semestru pojawi się rubryka Nasi najlepsi. Zostaną tam wyeksponowane imiona i nazwiska najlepszych uczniów naszej szkoły w nauce. Zachęcamy do zdrowej i twórczej rywalizacji! Bądźcie najlepsi!

 

„TWÓJ SZCZĘŚLIWY DZIEŃ”

       Raz w miesiącu będzie odbywać się losowanie "szczęśliwego dnia". Szukaj na tablicy Samorządu Uczniowskiego, jaki dzień danego miesiąca będzie tym szczęśliwym dniem. Tego dnia nie możesz być pytany. Jesteś zwolniony z pisania niezapowiedzianych sprawdzianów i sprawdzania pracy domowej!

 

„ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH”

Nasza szkoła organizuje zbiórkę surowców wtórnych: makulatury, butelek PET, puszek aluminiowych, nakrętek od butelek, zużytych sprzętów. Wyżej wymienione surowce można dostarczać do pana woźnego przez cały rok szkolny.

 

 AKCJE CHARYTATYWNE

 

 „SZKOŁO POMÓŻ I TY”

       Nie jesteśmy obojętni na ból i cierpienie innych, pomagamy realizować marzenia. Podejmiemy akcję charytatywną zorganizowaną przez Fundację Na Rzecz Osób Niewidomych I Niepełnosprawnych Pomóż i Ty. Będziemy prowadzić sprzedaż cegiełek - pomocy naukowych z różnych przedmiotów. Koszt jednej cegiełki to 2 zł.

 

 „GÓRA GROSZA”

Przystąpimy do akcji Góra Grosza organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Jej celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Bo co może być lepsze dla rozwoju dziecka, jak nie jego własna rodzina? Nie zabawki, komputery, modne ubrania, lecz rodzina, w której dziecko może czuć się bezpiecznie, rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz nawiązywać przyjaźnie. Liczymy na Wasze zaangażowanie!

 

  „WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY”

Weźmiemy udział w zbiórce pieniędzy organizowanej przez Fundację WOŚP. Celem jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Cel ten jest realizowany poprzez zbiórki finałowe, zakup sprzętu na oddziały medyczne szpitali w całej Polsce, a także przez prowadzenie sześciu ogólnopolskich programów medycznych i jednego edukacyjnego. Tysiące wolontariuszy i miliony Polaków wychodzą na ulice, by wspólnie zbierać pieniądze na konkretny, wcześniej wytyczony przez Fundację medyczny cel. Otwórzcie swoje serca na potrzeby innych!